กรุณาคลิกที่หมายเลข เพื่อดูคำอธิบายในการกรอกข้อมูลในแต่ละลำดับของ Disclosure Form

ที่มา : กรมสรรพากร