กรุณาคลิกที่หมายเลข เพื่อดูคำอธิบายในการกรอกข้อมูลในแต่ละลำดับของ Disclosure Form

แหล่งที่มาจากกรมสรรพากร