กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1 ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.-24 ธ.ค. 65  โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 2 
 
 

 
ชำระหลังวันที่ 31 ส.ค. 65
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 59500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 65000.00 บาท

ชำระภายในวันที่ 31 ส.ค. 65
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 49500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 55000.00 บาท


รออนุมัติ รออนุมัติ 59,500.00 65,000.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก