กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
1 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-10 ก.ย. 65  โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA 
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 
ชำระภายในวันที่ 31 พ.ค. 65
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 45000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 50000.00 บาท

ชำระหลังวันที่ 31 พ.ค. 65
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 55000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 60000.00 บาท


รออนุมัติ รออนุมัติ 45,000.00 50,000.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก