กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
1 วันที่ 21-22, 28-29 พ.ค. วันที่ 11-12, 19, 25-26 มิ.ย. วันที่ 2-3, 9 ก.ค. พ.ศ. 2565  โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2 (Forensic Accounting Certificate: FAC) 12 วัน 
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : Swissotel Bangkok Ratchada 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 32,000.00 35,000.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก