กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
1 อ. 28 มิ.ย. 65 09.00-16.30 น.  ผลกระทบ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีต่องบการเงินในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) 
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก