กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
1 ศ.-ส.24-25 และ พฤ.30 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.  COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) 
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 19,000.00 21,000.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก