กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 อ.-พ.8-9 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/64 (หลักสูตร Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน MS Team 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร
2 อ.15 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
3 พ.23 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
4 อ.-พ.6-7 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี
จองหลักสูตร
4,500.00 5,500.00
5 อ.6 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
6 พ.7 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
7 พฤ.-ศ.8-9 และ 15-16 ก.ค.64 09.00-16.30   เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada ถ.รัชดาภิเษก (แยกห้วยขวาง) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 15,000.00 16,000.00
จองหลักสูตร
8 อ.-พ.13-14 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00
จองหลักสูตร
9 อ.13 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
10 พ.14 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
11 อา.ที่ 1 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
12 ส.-อา.ที่ 7-8 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 4 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 5,000.00
จองหลักสูตร
13 อา.22 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
14 พฤ.23 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada (ห้วยขวาง) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร