กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 จ. 14 มิ.ย. 64 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
2 ส. 26 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Beyond Treasury Management รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่อบรมเดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
3 ศ. 9 ก.ค. 64 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
4 อ. 20 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่เดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
5 อ.-พฤ. 24-26 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 4,500.00 4,500.00
ปิดรับสมัคร
6 อ. 24 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
7 พ. 25 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
8 พฤ. 26 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
9 ศ. 24 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
10 ส. 25 ก.ย. 64 13.00-14.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
11 ส. 25 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

7:30 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
12 อา. 26 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร