กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)
รหัสหลักสูตร : 65-G1-052
วัน/เวลา : พ.-พฤ. 14-15 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : นายเดชา ศิริสุทธิเดชา
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม