กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > สรุปสาระสำคัญการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

สรุปสาระสำคัญการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566
รหัสหลักสูตร : 65-W1-011
วัน/เวลา : ส. 20 ส.ค. 65 08.30-17.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 1:0 0:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม