กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร : 65-W1-009
วัน/เวลา : ส. 17 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
                      คุณสุทีม ภัทรมาลัย
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,400.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม