กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 2

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 2
รหัสหลักสูตร : 65-E1-009
วัน/เวลา : ระหว่างวันที่ 11 ก.ย.-24 ธ.ค. 65
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร
รายละเอียดหลักสูตร :
เน้นทั้งด้านหลักการ และปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 6 Modules
ในด้านภาษีอากร ด้านการบัญชี และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 49,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 55,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม