กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 16 (1/2565) อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 16 (1/2565) อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)
รหัสหลักสูตร : 65-F7-010
วัน/เวลา : ส.-อา. 17-18 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม