กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรที่ 4)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรที่ 4)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-069
วัน/เวลา : วันที่ 11 และ 15-17 พ.ย. 65 09.00-16.30 น. และ 13.00-16.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับนำเสนองบการเงิน
(ย่อย 401 : TFRS 8, TAS 8)
(ย่อย 402 : TAS 33, แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล, TAS 10, TAS 24, TFRIC 17)
(ย่อย 403 : TAS 34, TFRIC 10)
(ย่อย 404 : TAS 7, TAS 1)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม