กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรเต็ม)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรเต็ม)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-056
วัน/เวลา : วันที่ 4 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65 09.00-16.30 น. 09.00-12.15 น. และ 13.00-16.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : กรรมการคณะกรรมการกำหนดการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 17,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม