กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0
รหัสหลักสูตร : 65-D7-018
วัน/เวลา : ศ.21 และ พ.26 ต.ค.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
                      คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย
                      คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 8,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
9:0 0:0 3:0 9:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม