กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update ภาษีสรรพากร – Digital Asset & Sale Promotion

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Update ภาษีสรรพากร – Digital Asset & Sale Promotion
รหัสหลักสูตร : 65-W1-005
วัน/เวลา : ส. 27 ส.ค. 65 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 7:0 0:0 7:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม