กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
รหัสหลักสูตร : 65-D7-017
วัน/เวลา : พ.21 ก.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
                      คุณโมไนย ศุภนิตย์
                      คุณพรสัณห์ เชื้อพานิช
                      คุณนาฐพงศ์ นาครินทร์
                      คุณวิศรุต นิยมศาสตร์
                      คุณกำพล ศรธนะรัตน์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม