กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2/65
รหัสหลักสูตร : 65-D7-016
วัน/เวลา : ศ.-ส.23-24 และ พฤ.29 ก.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
                      คุณอำนวย อุทัยรังษี
                      ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 21,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 0:0 0:0 18:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม