กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-B1-010
วัน/เวลา : อ. 13 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย คุณชนิศา เพ็ชรศิริ
รายละเอียดหลักสูตร :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยขอแจ้งข้อปฏิบัติก่อนเข้าร่วมอบรมสัมมนารูปแบบ On-site กับสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

1.แสดงผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันอบรม โดยถ่ายรูปผลการตรวจ ATK คู่กับรูปใบหน้าหรือบัตรประชาชนของท่านและระบุวันที่ตรวจ นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

2.ตรวจวัดอุณหภูมิ กรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID–19 หากพบว่ามีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องอบรมสัมมนา

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างที่เหมาะสม

สภาวิชาชีพบัญชี ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องอบรม ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านและส่วนรวมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยทั่วไป
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม