กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-G1-034
วัน/เวลา : อา.21 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์จันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม