กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs
รหัสหลักสูตร : 65-A2-004
วัน/เวลา : จ. 29 ส.ค.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.อรัญญา นาคหล่อ
                      น.ส.ธัญพร อธิกุลวริน
                      นายโสภณ บำเทิงเวชช์
                      นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
                      น.ส.ภัสราภรณ์ สว่างแจ้ง
                      น.ส.อรพรรณ วงษ์ภู่
                      น.ส.วรัญญา ทัศวานนท์
                      น.ส.ชมพูนุท ดำกลิ่น
รายละเอียดหลักสูตร :
ผู้เข้าอบรมโปรดนำ Notebook มาด้วย
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 999.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 999.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1:30 0:0 4:30 1:30 4:30
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม