กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-H1-005
วัน/เวลา : พฤ. 22 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
                      ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,745.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,280.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม