กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ผู้บริหารระดับสูงกับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ผู้บริหารระดับสูงกับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก
รหัสหลักสูตร : 65-D1-010
วัน/เวลา : ศ.30 ก.ย.-ส.1 ต.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวิทูร สุริยวนากุล
                      คุณวิศรุต นิยมศาสตร์
                      รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรีบอลรูมเอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 10,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 6:0 6:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม