กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 2

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 2
รหัสหลักสูตร : 65-G1-028
วัน/เวลา : พ.- ส. 17-20,24-26 และ อ. 30 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 33,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 35,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม