กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-C1-014
วัน/เวลา : จ. 19 ธ.ค. 65 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อย เทอร์มินัล 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม