กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > หลักสูตรที่ 2 (Advance Course Workshop) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

หลักสูตรที่ 2 (Advance Course Workshop) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics
รหัสหลักสูตร : 65-I1-004
วัน/เวลา : พฤ. 11 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสรสิทธิ์ ปีตรังสี
                      คุณปกรณ์ โคตรภูชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
-โครงการนี้สำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่านั้น-
*ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด*

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. Computer/ Laptop (ขั้นต่ำ Windows 10 Ram 4G) พร้อมติดตั้งโปรแกรม Power BI
2. ไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam
3. ติดตั้งโปรแกรม Zoom
สถานที่ฝึกอบรม : สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม