กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > หลักสูตรที่ 1 (Basic Course) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

หลักสูตรที่ 1 (Basic Course) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics
รหัสหลักสูตร : 65-I1-003
วัน/เวลา : พ. 6 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสรสิทธิ์ ปีตรังสี
                      คุณปกรณ์ โคตรภูชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ลงทะเบียนผ่านระบบรับสมัครและชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพกำหนด
2. เมื่อชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์เพื่อขอให้อาจารย์แนบเอกสารยืนยันการเป็นอาจารย์ผ่านระบบอีกครั้ง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด

หมายเหตุ
- อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนโปรแกรม Microsoft Teams
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

ปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 65
สถานที่ฝึกอบรม : สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 399.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 599.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม