กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 10

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 10
รหัสหลักสูตร : 65-C1-013
วัน/เวลา : 1,8,22 ก.ค. 5,20,26 ส.ค. 2 ก.ย.65 9.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะแต่ละด้านจากองค์กรต่างๆ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel และ Grande Centre Point Hotel Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 48,150.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 53,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม