กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-G1-026
วัน/เวลา : ส 3 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สมชัย แพทย์วิบูลย์ CIA, CISA, CISM, CRISC, CISSP, CSSLP
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม