กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่น 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่น 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-G1-024
วัน/เวลา : ส. 6 ส.ค. ุ65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ CIA, CISA, CISM, CRISC, CISSP, CSSLP
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม