กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/65 (วิชา Risk Management)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/65 (วิชา Risk Management)
รหัสหลักสูตร : 65-C6-003
วัน/เวลา : ส. 24 ก.ย.65 15.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
หัวข้อทดสอบ วิชา Strategic Management

1. Strategy Process (15%)
2. Organizational Ecosystem (20%)
3. Strategic Options (15%)
4. Strategic Choices (15%)
5. Strategic Control (20%)
6. Digital Strategy (15%)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม