กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-B7-009
วัน/เวลา : จ. 3 ต.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 900.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม