กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 3)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 3)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-037
วัน/เวลา : ศ.15 และ พ.20 ก.ค.65 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : Dr.ธนาดล รักษาพล
                      คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับรายได้
(ย่อย 301 : TFRS 15)
(ย่อย 302 : TFRIC 12, TSIC 29)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,600.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
9:0 0:0 9:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม