กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 2)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 2)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-034
วัน/เวลา : พฤ.7 และ อ.22 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      คุณกษิติ เกตุสุริยงค์
                      ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน
(ย่อย 201 : TAS 37, TFRS 2)
(ย่อย 202 : TAS 19, TAS 26, TFRIC 14)
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม