กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 1)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 1)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-029
วัน/เวลา : วันที่ 9, 21, 23, 27, 30 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      ดร.ธนาดล รักษาพล
                      คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์
(ย่อย 101 : กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุงใหม่), TAS 16, TFRIC 1, TFRIC 5)
(ย่อย 102 : TAS 2, TAS 23, TAS 38, TSIC 32, TAS 41)
(ย่อย 103 : TAS 40, TFRS 5, TFRS 6, TFRIC 20, TAS 36)
(ย่อย 104 : TFRS 3, TFRS 13, TFRIC 21)
(ย่อย 105 : TFRS 10, TAS 27, TAS 28, TFRS 11, TFRS 12)
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,700.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม