กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA
รหัสหลักสูตร : 65-E1-008
วัน/เวลา : ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-10 ก.ย. 65
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร
รายละเอียดหลักสูตร :
เน้นทั้งด้านหลักการ และปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 5 Mudules
ในด้านภาษีอากร ด้านการบัญชี และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 55,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 60,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม