กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า
รหัสหลักสูตร : 65-B7-006
วัน/เวลา : พ. 1 มิ.ย. 65 เวลา 9.00 - 12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 900.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม