กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับ SME รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับ SME รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-D7-009
วัน/เวลา : อ.28-พ.29 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ
                      รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 8,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม