กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การวางแผนทำ Digital transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การวางแผนทำ Digital transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-D7-008
วัน/เวลา : พ.22 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
                      คุณศิริรัฐ โชติเวชการ
                      คุณกมลทิพย์ เกตุทัต
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 599.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 999.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม