กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-H1-003
วัน/เวลา : ส.-อา. 11-12 มิ.ย. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวันดี ลีวรวัฒน์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม S 31 สุขุมวิท 31
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,600.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม