กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรม Online ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรม Online ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-B7-004
วัน/เวลา : อ. 21 มิ.ย. 65 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : จัดบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม