กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2 (Forensic Accounting Certificate: FAC) 12 วัน

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2 (Forensic Accounting Certificate: FAC) 12 วัน
รหัสหลักสูตร : 65-F1-005
วัน/เวลา : วันที่ 21-22, 28-29 พ.ค. วันที่ 11-12, 19, 25-26 มิ.ย. วันที่ 2-3, 9 ก.ค. พ.ศ. 2565
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : Swissotel Bangkok Ratchada
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 32,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 35,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม