กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
รหัสหลักสูตร : 65-D7-007
วัน/เวลา : อ.-พ. 7-8 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณพนา รัตนบรรณางกูร
                      คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
                      คุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
รายละเอียดหลักสูตร :
กำหนดการครั้งต่อไป
รุ่นที่ 3/65 : วันอังคาร-พุธที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2565
สถานที่ฝึกอบรม : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม