กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/65

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/65
รหัสหลักสูตร : 65-B1-001
วัน/เวลา : พ. 31 ส.ค. 65 09.00-16.30
วิทยากรหลักสูตร : คุณพันธ์ชนก ทองใบ
                      คุณธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม