กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-D7-006
วัน/เวลา : ศ.-ส.24-25 และ พฤ.30 มิ.ย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
                      คุณอำนวย อุทัยรังษี
                      ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 21,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม