กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > สิทธิประโยชน์และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

สิทธิประโยชน์และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รหัสหลักสูตร : 65-E1-002
วัน/เวลา : พฤ. 7 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม