กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2022) Present

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2022) Present
รหัสหลักสูตร : 65-I1-002
วัน/เวลา : พฤ.- ศ.ที่ 21-22 ก.ค. 65
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
รูปแบบโครงการจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1) การเข้าร่วมสัมมนา
2) การนำเสนอผลงาน
(ซึ่งการนำเสนอผลงานสามารจะชำระค่าธรรมเนียมได้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตอบรับผลงานแล้ว)
สถานที่ฝึกอบรม : ผ่านระบบออนไล์ (Microsoft Teams)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,900.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,900.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม