กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC)
รหัสหลักสูตร : 65-A1-001
วัน/เวลา : ส. 26 ก.พ. 65 13.00 - 17.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
การนับชั่วโมง CPD : กรณีสอบผ่าน ได้ 20 ชั่วโมง
กรณีสอบไม่ผ่าน ได้ 4 ชั่วโมง
ขอบเขตรายวิชาทดสอบ PAC >> https://bit.ly/3ef9tjH
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
20:0 0:0 20:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม