กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > "Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ก่อนยื่นแบบ"

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

"Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ก่อนยื่นแบบ"
รหัสหลักสูตร : 64-W7-007
วัน/เวลา : ส. 18 ธ.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น
วิทยากรหลักสูตร : วิทยากรโดยคุณสุรพล วัฒนโยธิน (ข้าราชการบำนาญ สรรพากรพื้นที่เชียงราย)
รายละเอียดหลักสูตร :
การเตรียมตัวเข้าอบรมออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Zoom

การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ
- สำหรับผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD
*ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564

หมายเหตุ
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1784514 / 053-944922 (คุณพัณณ์ชิตา)
LINE @ ID: 246gpnuo , E-mail: fap.chiangmai@gmail.com
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 650.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 850.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม